Rychlý kontakt:
Leoš Filip: +420 720 022 702
Kateřina Vaškebová: +420 602 777 964
edma@edma.cz

Profil společnosti

Společnost EDMA s.r.o. byla založena v roce 1999 jako společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Brně (oddíl C, vložka 33471). Společnost EDMA realizuje svou činnost na základě osvědčení o autorizaci (č. 34427) udělené panu Leoši Filipovi v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Osvědčení vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaná osoba je v seznamu autorizovaných osob vedena pod číslem 1005695. Naše společnost disponuje moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce v technicky náročném prostředí rychle, efektivně, s vysokou produktivitou, a to vše při dodržení požadované kvality. Při provádění prací věnujeme velkou pozornost důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Veškerý odpad z naší činnosti pečlivě třídíme a v rámci možností předáváme k dalšímu využití. Při realizaci zakázek uplatňujeme nové stavební trendy a technologie. Aktivně podporujeme zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Velký důraz klademe na kvalitu provedených prací a dodržování dohodnutých termínů plnění díla. S ohledem na operativnost a flexibilitu nasazení kapacit si stavební techniku sami přepravujeme z místa na místo po celé ČR. Veškerou naši činnost provádíme vždy plně v souladu s platnými legislativními i obecně závaznými předpisy, normami a jinými dalšími požadavky.

Naprostou samozřejmostí je u nás férový přístup k zákazníkům a spolupracujícím dodavatelům.
Díky zodpovědné a cílevědomé práci všech zaměstnanců je společnost EDMA s.r.o. ekonomicky zdravá, kvalifikačně způsobilá stabilní společnost s předpoklady dalšího podnikatelského rozvoje.

Pro naše zákazníky stavíme

  • Dopravní stavby
  • Pozemní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Inženýrské stavby
  • Hřiště
Ekologické požadavky Počítáme s ekologicky přístupnými mazadly u použitých mechanizmů. Provádíme dále všechna opatření k zamezení ekologických a jiných škod.

Kde nás najdete?

Sídlo: Drnovice 708, 683 04
Provozovna: Luleč 423, 683 03
Tel.: +420 602 777 964 E-mail: edma@edma.cz

Zeptejte se nás.